Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηστρέφω »

Ρήμα

Σημασία:

1. μεταβάλλω κάτι στο ακριβώς αντίθετο. 2. βάζω κάτω αυτό που είναι πάνω, στρέφω προς την αντίθετη φορά.