Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ριάλα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

νόμισμα.