Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τσάρνιασμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αρσάνιασμαν.