Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ροζατζ̌ίν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το ροζακί