Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ποθυμανίσκω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. ποθυμαίνω (1. ξεθυμαίνω. 2. ξεφουσκώνω).