Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σαΐττα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. σαγίττα.