Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Συνάχτου νάκκον »

Ρήμα

Σημασία:

περιορίσου λίγο, μαζέψου λίγο.