Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παρακλάιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το παρακλάδι.