Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πασανού (του) »

Αντωνυμία

Σημασία:

του πασαενός, του οποιουδήποτε τυχαίου, του καθενός (βλ. πασαείς).