Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ποστασούρα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. ποστασ̌ιά (η κούραση, ο κάματος).