Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ποφώλιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. ποτότζ̌ιν.