Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Περτικοσέντονον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. περτικοπάννιν.