Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πηδκιαυλοζάμπης, -ισσα »

Επίθετο

Σημασία:

αυτός που έχει στενές και λεπτές γάμπες.

Συνώνυμα:

Πιθκιαυλοζάμπης, -ισσα, Πυθκιαυλοζάμπης, -ισσα