Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πιγλιμπίδκια (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

τα μπιχλιμπίδια.

Συνώνυμα:

Πιχλιμπίδκια (τα)