Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τρατταρίσκω »

Ρήμα

Σημασία:

τρατάρω, κερνώ, φιλεύω.

Συνώνυμα:

Τραττάρω