Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πωρικατζ̌ού (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. πωρικατζ̌ής (αυτός που πωλεί ξηρούς καρπούς).