Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ραθυμιστός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

o καταρρακωμένος, ο αποθαρρημένος.