Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ραΐζω »

Ρήμα

Σημασία:

ραγίζω.