Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ράφταινα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αμπατζ̌ής (ο ράπτης).

Συνώνυμα:

Ράφτης (ο), [πληθ. Ραφτάες (οι)]