αμπέλι

Τα παράγωγα του σταφυλιού

Τα παράγωγα του σταφυλιού

 

Το αμπέλι είναι ένα από τα πλέον σημαντικά είδη που καλλιεργούνται στην Κύπρο σε ευρεία κλίμακα, συνεχώς και για πάρα πολλούς αιώνες. Τόσο οι καρποί του αμπελιού, τα σταφύλια, όσο και τα πολλά παράγωγα τους, ήσαν και είναι σημαντική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες πολλών κυπριακών χωριών. Τα κυριότερα παράγωγα του σταφυλιού, που κατασκευάζονταν ή και κατασκευάζονται στην Κύπρο είναι:

 

  • Το κρασί, διαφόρων ειδών και ποιοτήτων.
  • Το γλεύκος.
  • Η ζιβανία.   
  • Η σταφίδα.
  • Σταφύλια εγκυτιωμένα.
  • Ο σουτζ’ ιούκκος.
  • Τα κκιοφτέρκα.
  • Ο ππαλουζές.
  • Το έψημαν.
  • Ο πορτός.

 

Για τα παράγωγα αυτά του σταφυλιού, βλέπε ανάλογα λήμματα.