Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χέλω »

Ρήμα

Σημασία:

θέλω.