Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χοντρυνίσκω »

Ρήμα

Σημασία:

χοντραίνω, παχαίνω.