Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χωραϊτης, -ισσα, -ικον »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο κάτοικος της πρωτεύουσας.