Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ψεματοσύνη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η κατεργαριά, η δολοπλοκία.