Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ψήμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το ψήσιμο. 2. η ωρίμανση.