Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τταρτακαλίτης, -ισσα, -ικον »

Επίθετο

Σημασία:

ο κάτοικος του Τταρτακαλά, βλ. Τταρτακαλάς (επονομαζόμενος μαχαλάς στην παλιά Λευκωσία).

Συνώνυμα:

Τταχτακαλίτης, -ισσα, -ικον