Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φαφλατάς, -ού »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. φαβλατάς (ο φαφλατάς, ο πολυλογάς).