Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φτανοκούριος, -α, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. φτανόκαρτος (ο ολιγόψυχος).