Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φωτέ (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. φώτης (λέγεται για ζώο με σημάδι στο μέτωπο).