Αντουλλιά ή αντούλλα

Image

Είναι η ξηρή κολοκύθα, συνήθως μοιρασμένη στη μέση, έτσι που να σχηματίζει δοχείο. Την κολοκύθα αυτή χρησιμοποιούσαν σε παλαιότερα χρόνια στα χωριά οι νοικοκυρές για άντληση αλουσίβας κατά το πλύσιμο ή για άντληση κρασιού από το πιθάρι ή για άλλες παρόμοιες εργασίες. Η λέξη παράγεται, κατά πάσαν πιθανότητα, από το ρήμα αντλώ ή το ουσιαστικό αντλία.