Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαμαλλίκκιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το επάγγελμα του αχθοφόρου. 2. μτφ. η δύσκολη εργασία.