Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαρκάς (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. ο χαλκάς, ο κρίκος. 2. το βραχιόλι.