Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαρκώννω »

Ρήμα

Σημασία:

γανώνω, επικαλύπτω σκεύος με κασσίτερο.