Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αλαφροτζ̌ύμματα (τα) »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. αλαβροτζ̌ύμματα (μικρά, ελαφριά κύμματα).