Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καγροπίννω »

Ρήμα

Σημασία:

πίννω μαράζια.

Ετυμολογία:

κάγριν=μαράζι+πίνω

Ειδικές φράσεις:

«τζ̌αι τραουούν τα έντομα, το νέχταρ σου που πίννουν εν κάμποσα τα κκέφκια τους κοντά σου τζ̌αι τα ζέφκια τους χάννουν σε καγροπίννουν...» (Ράφτη Πέτρου Μιχάλη, «Του νου μου τα γεννήματα», σελ. 55, Λιοπέτρι, 2017)