Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ψυχομέτριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

σύνολο ψυχών.