Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αμματόβουδον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αμματόβουον (το μεγάλο δαμάσκηνο στο μέγεθος του ματιού).