Διεθνής Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών

Image

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 23η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών. Το ψήφισμα εγκρίθηκε αρχικά με συναίνεση κατά την 48η συνεδρίαση της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και το ψήφισμα (A / C.3 / 72 / L.36 / Rev.1 – εγκρίθηκε επίσημα στην 72η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

 

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD) στις 23 Σεπτεμβρίου 1951, στην Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της, τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κωφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.