Απλάθκια

Μεσαία χοντρά δίχτυα, πιο ψηλά από τα συνηθισμένα. Οι Κύπριοι ψαράδες τα ονομάζουν και χοντρά. Στην Ελλάδα λέγονται απλάδια.