Ταμιευτήριο η Λευκωσία

Ο πρόδρομος της Τράπεζας Κύπρου

Image

Το Ταμιευτήριο «Η Λευκωσία» ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1899 με πρωτοβουλία μιας ομάδας γνωστών για την επαγγελματική και κοινωνική τους δράση, κατοίκων της Λευκωσίας. Ήταν το πρώτο τραπεζικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε στην Κύπρο στο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα.

 

Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, τα μέλη του «Κυπριακού Συλλόγου» επικροτηθήκαν θερμά για την απόφασή τους να ιδρύσουν ταμιευτήριο «διά τον λαόν». Όλη η προεργασία έγινε μέσα στον Κυπριακό Σύλλογο, από τα μέλη, με πρωτεργάτες τον Πρόεδρο του Συλλόγου, γιατρό Αντώνιο Θεοδότου και τον δικηγόρο Ιωάννη Οικονομίδη. Εκεί, στον Κυπριακό Σύλλογο, έγιναν και οι αρχαιρεσίες του Ταμιευτηρίου και αναδείχτηκε Διαχειριστική Επιτροπή με τους Ιωάννη Οικονομίδη, Διευθυντή, τον έμπορο Γεώργιο Παπαδόπουλο (ιδρυτής του Θεάτρου Παπαδοπούλου), Υποδιευθυντή, τον επίσης έμπορο Κωνσταντίνο Σαββίδη, Ταμία και τον Κώστα Σαμουήλ εμποροϋπάλληλο και μετέπειτα ιδρυτή της Εμπορικής Σχολής Σαμουήλ, Γραμματέα.

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απάρτισαν οι Αντώνιος Θεοδότου (γιατρός), Ιωάννης Μ. Ζαχαριάδης (έμπορος), Αριστόδημος Φοινιέας \  Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» πραγματοποιείται στις 18 Φεβρουαρίου 1900, στον Κυπριακό Σύλλογο. Η ιδέα και το πνεύμα της αποταμίευσης απλώνεται σταθερά σε όλη την Κύπρο. Τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου αποφασίζεται η ίδρυση Ταμιευτηρίου στα Βαρώσια και ανατίθεται η σύνταξη του Καταστατικού στους δικηγόρους Λοΐζου, Μυριάνθη και Παυλίδη.

 

Το 1912, επειδή δεν υπήρχε ακόμη κανένας νόμος στην Κύπρο για ίδρυση ανωνύμων εταιρειών, ο Ιωάννης Οικονομίδης έπεισε τον Άγγλο ύπατο αρμοστή της Κύπρου σερ Hamilton Goold - Adams, να εκδώσει σχετικό διάταγμα στις 19 Φεβρουαρίου 1912 (που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) με το οποίο το Ταμιευτήριον "Η Λευκωσία" αναγνωρίστηκε ως «Ανώνυμος Εταιρεία»  υπό την επωνυμία Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τον «Εμπορικό Οθωμανικό Κώδικα» που ίσχυε τότε στην Κύπρο, με διάρκεια 30 ετών και με κεφάλαιο 200.000 λίρες διηρημένον εις 50.000 μετοχές αξίας 4 λίρες η καθεμιά». 

 

Χρονολόγιο

 

1899

 • Ίδρυση και λειτουργία του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία».

 

1912

 • Μετονομασία του Ταμιευτηρίου σε «Τράπεζα Κύπρου» και αναγνώρισή της ως ανώνυμη εταιρεία.

 

1943 

 • Συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου με τραπεζικά ιδρύματα άλλων πόλεων και εξάπλωση στην Κύπρο.
 • Υιοθέτηση του αρχαίου κυπριακού νομίσματος με την επιγραφή «Κοινό Κυπρίων» ως εμβλήματός της.

 

1955

 • Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο).

 

1964 

 • Ίδρυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου.

 

1973 

 • Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος και ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) η οποία ανέλαβε τις μετοχές της και αυτές όλων των εξηρτημένων εταιρειών της.

 

1980

 • Εξαγορά της Chartered Bank στην Κύπρο.

 

1982 

 • Ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών (CISCO).

 

1984  

 • Ίδρυση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

 

1991 

 • Λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας στην Ελλάδα.
 • Ίδρυση του Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου.

 

1995

 • Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νότιο Αφρική.
 • Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας.

 

1996 

 • Η πρώτη ελληνόφωνη υπεράκτια τράπεζα, Bank of Cyprus (Channel Islands), εγκαθιδρύθηκε στο Guernsey, στα Channel Islands.
 • Δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στον Κανάδα (Τορόντο).

 

1997 

 • Λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

1998 

 • Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρωσία (Μόσχα).
 • Λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

 

1999 

 • Αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος, με την αντικατάσταση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) με μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.
 •  Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρουμανία (Βουκουρέστι).

 

2000 

 • Εισαγωγή της μετοχής του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας και λειτουργία των πρώτων καταστημάτων της.

 

2004 

 • Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) με το κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

2007 

 • Έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρουμανία και τη Ρωσία.

 

2008 

 • Έναρξη τραπεζικών υπηρεσιών στην Ουκρανία μέσω της εξαγοράς της AvtoZAZbank.
 • Eξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank στη Ρωσία.

 

2010 

 • Έναρξη διαδικασιών για ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο Ντουμπάι.

 

2013 

 • Υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 24  Μαρτίου μέχρι τις 30 Ιουλίου μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
 • Πώληση δανείων, ακινήτων και καταθέσεων του Συγκροτήματος στην Ελλάδα.
 • Απόκτηση των ασφαλισμένων καταθέσεων και της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Λτδ.
 • Μεταφορά υποχρεώσεων ELA (€11.1 δις κατά την απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου).
 • Απόκτηση των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Εκποίηση των καταθέσεων και δανείων του καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία.

 

2014 

 • Εκποίηση του συνόλου των τραπεζικών εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Ουκρανία.
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνολικά μεικτά έσοδα €1 δις και συμμετοχή ξένων στο κεφάλαιο του Συγκροτήματος.
 • Εκποίηση των επενδύσεων/μετοχών στη Banca Transilvania της Ρουμανίας.

 

2015

 • Εισαγωγή των μετοχών δημόσιας προσφοράς και έναρξη εκ νέου της διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ. και στο ΧΑ.
 • Έξοδος με επιτυχία από τα περιοριστικά μέτρα (capital controls). 
 • Πώληση της Uniastrum Bank Ρωσίας με την οποία ολοκληρώνεται η στρατηγική για απομόχλευση μέσω πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων και στροφή σε βασικές δραστηριότητες και κύριες αγορές.

 

2016

 • Ανακοίνωση της πρόθεσης για εισαγωγή της μετοχής στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου
 • Συμφωνία για πώληση της Kermia Hotels Ltd.

 

2017

 • Πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA.
 • Επιστροφή στις διεθνείς αγορές με την έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. (Tier 2)
 • Εισαγωγή των μετοχών της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company για διαπραγμάτευση στην Κύρια  Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

 

2018

 • Συμφωνία για πώληση των θυγατρικών στην Αγγλία, Bank of Cyprus UK Limited και Bank of Cyprus Financial Services Limited στη Cynergy Capital Limited.
 • Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία €2.8 δις. Τα δάνεια έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία  (γνωστό ως «Project Helix) Χαρτοφυλακίου.

 

2019

 • Ολοκλήρωση πώλησης της επένδυσης στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image