Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβάντικα (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ποικιλία ροδιών.

Συνώνυμα:

Μαϊφόσ̌ικα (τα)