Αυτοκίνητο

Πινακίδες κυκλοφορίας

Image

Οι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων της Κύπρου αποτελούνται από τρία γράμματα και τρεις αριθμούς και έχουν τη μορφή ΧΧΧ 000. Αυτό το σύστημα αρίθμησης άρχισε το 1990 και άλλαξε με τους νέους κανονισμούς του Μαρτίου του 2013. Οι νέου ευρωπαϊκού τύπου πινακίδες έχουν χρώμα άσπρο και στις μπροστά και στις πίσω. Περιλαμβάνουν τα 12 κοινά στο ελληνικό και λατινικό αλφάβητο γράμματα. Οι παλιές σταμάτησαν να εκδίδονται στη σειρά που ήταν και ξεκίνησαν οι νέες με τα ψηφία MAA.

 

Tα γράμματα και oι αριθμοί που περιέχονται στις πινακίδες είναι τα: A,B,E,H,K,M,N,P,T,X,Y,Z, και 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Όταν οι πινακίδες περιέχουν αριθμό που έπεται γράμματος και που αποτελείται από ένα μόνο ψηφίο, αναγράφεται πριν από αυτόν ο αριθμός «0» δύο φορές και όταν περιέχουν αριθμό με δύο ψηφία, αναγράφεται πριν από αυτόν ο αριθμός «0» μία φορά.

 

Στο αριστερό μέρος κάθε πινακίδας υπάρχει μπλέ πεδίο στο επάνω μέρος του οποίου υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάτω το διακριτικό σημείο της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποτελείται από τα γράμματα «CY».

 

Η σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τοποθετείται σε κάθε πινακίδα, στο μέσο των πινακίδων μίας σειράς αναγραφής των ψηφίων και από κάτω υπάρχει σημείο όπου αναγράφεται ο μήνας και το έτος πρώτης εγγραφής του οχήματος με τη μορφή 01/01. Στις πινακίδες δύο σειρών αναγραφής των ψηφίων τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο κάτω αριστερό άκρο, μετά το περιμετρικό μαύρο πλαίσιο.

 

Οι πινακίδες είναι κατασκευασμένες από φύλλα αλουμινίου και έχουν οπισθο-αντανακλαστικές ιδιότητες. Γράμματα, αριθμοί και λοιπές ενδείξεις είναι ανάγλυφα.

 

Κάθε εμπρός και κάθε πίσω πινακίδα οχήματος ταξί καθώς και φορτηγού οχήματος, έχουν χρώμα κίτρινο χωρίς το «Τ» που είχαν οι παλαιότερες. Οι πινακίδες εκμισθούμενου οχήματος έχουν χρώμα κόκκινο χωρίς το «Ζ».

 

Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρουν μόνο το θυρεό, έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Οχήματα που ανήκουν στα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν πινακίδες πορτοκαλί χρώματος. Φέρουν αρχικά το θυρεό, έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη συνέχεια τα ψηφία «ΚΔ», ακολούθως τους αριθμούς και στο τέλος, ψηφία τα οποία ανάλογα με το Υπουργείο είναι τα: ΑΜ για το Υπουργείο Άμυνας, ΒΑ για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ΓΦ για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΔΔ για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, ΕΜ για το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ΕΞ για το Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΡ για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΣ για το Υπουργείο Εσωτερικών, ΠΠ για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ΥΟ για το Υπουργείο Οικονομικών, ΥΣ για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ΥΥ για το Υπουργείο Υγείας.