Ισκεντέρ πασάς Iskender pasha

Οθωμανός αξιωματούχος, μπεηλέρμπεης της Ανατολής κατά το 1562 - 1563, οπότε η Κύπρος βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Βενετών. Κατά την εποχή αυτή, ο Ισκεντέρ πασάς αναμείχθηκε στο μυστικό κίνημα που ετοίμαζε στην Κύπρο ο Κρητικός πολιτικός και συγγραφέας Ιάκωβος Διασσωρίνος* για εκδίωξη των Βενετών.

 

Ο Ισκεντέρ πασάς βρισκόταν σε επαφή με τον Διασσωρίνο στην Κύπρο κι ενεργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ αυτού και του σουλτάνου Σουλεϊμάν. Προσπαθώντας να βρει ενίσχυση για το προετοιμαζόμενο κίνημά του, ο Διασσωρίνος προσεταιρίστηκε τον σουλτάνο (έστειλε προς τούτο έμπιστο άνθρωπό του στην Κωνσταντινούπολη) κι υποσχέθηκε συνέχιση της καταβολής του ετήσιου φόρου εκ μέρους της Κύπρου και μετά την επιτυχία του κινήματός του. Με τον σύνδεσμο του Ισκεντέρ πασά, ο Διασσωρίνος αλληλογραφούσε στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα με μυστηριώδη κωδική γραφή.

 

Τελικά το κίνημα προδόθηκε στους Βενετούς πριν ξεσπάσει, κι ο Ιάκωβος Διασσωρίνος εκτελέστηκε στη Λευκωσία.