Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κωλοσφόντζιν »

Ουσιαστικό

Σημασία:

Το χαρτί υγείας, χαρτί τουαλέτας

Ετυμολογία:

Κώλος + Σφογγώ

Συνώνυμα:

Κωλόχαρτο

Ειδικές φράσεις:

Εκαμεν τον κωλοσφόντζιν, δηλαδή τον εξευτέλισε