Γούλσλεϋ σερ Γκάρνετ sir Garnet Wolseley

Η διακήρυξη του ως Κυβερνήτη της Κύπρου

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ SIR GARNET JOSEPH WOLSELEY ΙΠΠΌΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΌΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΠΙΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΤΆΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΜΙΧΑΉΛ ΚΑΙ ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ, ΙΠΠΌΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΉ ΤΟΥ ΈΝΤΙΜΟΥ ΤΆΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΎ ΎΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΉ ΤΗΣ ΑΥΤΟΎ ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΉΣΟΥ ΚΎΠΡΟΥ.

 

22 Ιουλίου 1878

 

Η Αυτή Μεγαλειότης η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, Αυτοκράτειρα της Ινδίας, αφού συμφώνησε με την Αυτοκρατορική Του Μεγαλειότητα τον Σουλτάνο της Τουρκίας με σύμβαση δεόντως υπογεγραμμένη και επικυρωμένη στην Κωνσταντινούπολη ότι η νήσος Κύπρος θα καταληφθεί και θα διοικείται από και εκ μέρους της Αυτής Μεγαλειότητάς της, και η Αυτή Μεγαλειότης η Βασίλισσα είχε την ευγενική ευχαρίστηση να με διορίσει Sir Garnet Wolseley να είμαι ο Ύπατος Αρμοστής της Αυτής Μεγαλειότητάς της στη νήσο Κύπρο και να διοικώ την κυβέρνηση της νήσου στο όνομα της Αυτής Μεγαλειότητάς της.

 

Η Μεγαλειότητά της με διατάσσει να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της Κύπρου για το θερμό ενδιαφέρον που αισθάνεται η Βασίλισσα για την ευημερία τους και για την ευγενική πρόθεσή της να διατάξει την υιοθέτηση μέτρων που θα φανούν καλύτερα υπολογισμένα για την προώθηση και την επέκταση του εμπορίου και της γεωργίας της χώρας και για την παροχή στο λαό των ευλογιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας.

 

Είναι η ευγενική ευχαρίστηση της Αυτής Μεγαλειότητος ότι η η Κύπρος θα διοικείται χωρίς εύνοια προς οποιαδήποτε φυλή ή θρησκεία- ότι όλοι θα απολαμβάνουν εξίσου την ίση και αμερόληπτη προστασία του νόμου- και ότι κανένα μέτρο δεν θα παραμεληθεί το οποίο μπορεί να τείνει να προάγει την ηθική και υλική ευημερία του λαού.

 

Και είναι η ρητή επιθυμία της Βασίλισσας ότι κατά τη διοίκηση των δημόσιων υποθέσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι εύλογες επιθυμίες των κατοίκων όσον αφορά τη διατήρηση των αρχαίων θεσμών, συνηθειών και εθίμων τους, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν με τη δίκαιη και χρηστή διακυβέρνηση και με τις αρχές του πολιτισμού και της ελευθερίας που πρέπει πάντα και παντού να υποστηρίζονται από εκείνους που κυβερνούν στο όνομα της Αυτής Μεγαλειότητας.

Λάρνακα, 22 Ιουλίου 1878.

Με την εντολή του G. R. Greaves
Συνταγματάρχης
Αρχηγός του Επιτελείου
Ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα.

Φώτο Γκάλερι

Image