Κύκκου Χριστόδουλος Κύπριος

Κληρικός στα τέλη του 17ου - αρχές του 18ου αιώνα. Αντιγραφέας χειρογράφων επί ηγουμενείας Μελετίου Κύκκου το 1698 - 1713 (κώδ. Κύκκου αριθμ. 18 [654]). Ταυτίζεται με τον ιερομόναχο παπά Χριστόδουλο του μοναστηριού του Κύκκου, ο οποίος ήταν συνδρομητής στην ανέγερση του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου κατά το 1726. Ο Χριστόδουλος τιτλοφορείται στην επιγραφή της Μεγάλης Στέρνας μοναχοῦ μαΐστορος (1734). Διηύθυνε το μοναστήρι από το 1737 μέχρι τις 15.4.1743.