Κορδοκοτός Θωμάς

Κύπριος μουσικός (περ. 1470/80 -1550/ 60), της οικογένειας Κορδοκοτών από τη Λευκωσία (βλέπε λήμμα Κορδοκοτός Ιωάννης). Τα μουσικά του ποιήματα ανακαλύφθηκαν στον κώδικα της Μεγίστης Λαύρας (Άγιον Όρος) Κ175 (φ 374, α και β), ο οποίος γράφτηκε από τον Γρηγόριο μοναχό Κύπριο, πριν από το 1560.

 

Για την αναγνώριση των μουσικών του έργων, σημαντικότατη είναι η κυπριακή μουσική Ἀνθολογία της Βιβλιοθήκης Λειμώνος Λέσβου, αριθμ. 240 (ιδιοκτησία του ιερομόναχου Νεοφύτου Κυπρίου, γύρω στα 1550-1600), όπου υπάρχουν μουσικά κομμάτια ψαλλόμενα παρᾶ τῶν Κυπραίων, ενώ αλλού στον κώδικα η επιγραφή είναι παρά τῶν Κρηταίων (!).

 

Ο Θωμάς Κορδοκοτός στα παλαιά χρόνια της ακμής της κυπριακής μουσικής τέχνης, ήταν ένας από τους εξαίρετους μουσικούς με καταπληκτική γνώση της θεωρίας της βυζαντινής μουσικής. Αυτό μαρτυρεί ο κώδικας της Μονής Βατοπεδίου (Άγιο Όρος) αριθμ. 1530, του15ου -16ου αιώνα, όπου υπάρχει, μεταξύ άλλων, και μέθοδος τῶν καλοφώνων, τεχνική ποιηθεῖσα παρά τοῦ μακαριωτάτου κυροῦ Θωμᾶ οὗ τῷ  ἐπικλην Κορδοκοτός καί πρωτοψάλτου ἀγίων ἐπισκοπῶν τῶν Γρεκῶν Κύπρου.