Κιλίτζ Αρσλάν Kilic Arslan

Image

Σελτζούκος εμίρης, σύγχρονος του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β' του Νόθου (1460 - 1473) και σύμμαχός του.

 

Γύρω στα 1466 ο Ιάκωβος Β' σχεδίαζε πλατιά συμμαχία μεταξύ Αιγύπτου - Κύπρου και (στη Μικρά Ασία) κράτους του Κανδηλόρου (Αλλαγίας) και Μεγάλου Καραμάνου. Η όλη προσπάθεια του Ιακώβου, που σκόπευε στο ν' αντιμετωπιστεί η οθωμανική απειλή, εγκρίθηκε στα 1470 και από το συμβούλιο του τάγματος του Νοσοκομείου (=των Ιωαννιτών ιπποτών).

 

Προσπαθώντας να βοηθήσει τον εμίρη Κιλίτζ Αρσλάν, που απειλείτο άμεσα από τους Τούρκους, ο Ιάκωβος οργάνωσε εκστρατεία υπέρ αυτού στη Μικρά Ασία στα 1466. Λίγα χρόνια αργότερα, στα 1471, ο Ιάκωβος έστειλε στον Κιλίτζ Αρσλάν βοήθεια από την Κύπρο, τόσο σε έμψυχο υλικό (300 τοξότες) όσο και σε πολεμοφόδια. Παρά τη βοήθεια, ο Κιλίτζ Αρσλάν δεν μπόρεσε ν' αντέξει για πολύ ακόμη και τον επόμενο χρόνο, το 1472, αναγκάστηκε να παραδοθεί στον Οθωμανό στρατηγό Κετούκ Αχμάτ πασά που τον έστειλε αιχμάλωτο στον σουλτάνο μαζί με το χαρέμι και τα παιδιά του. Μέσα στον ίδιο χρόνο υποτάχθηκε στους Οθωμανούς και το εμιράτο του Κανδηλόρου. Τον επόμενο χρόνο πέθανε κι ο Ιάκωβος Β΄.