Κιούπης Λεωνίδας

Δήμαρχος Λάρνακας για περίοδο εννέα χρόνων. Γεννήθηκε στο Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού το 1916. Αποφοίτησε από το Εμπορικό Λύκειο Λάρνακας και το 1937 εγκαταστάθηκε στο Βελγικό Κόγκο, όπου ασχολήθηκε με διάφορες επιχειρήσεις. Στην Κύπρο επέστρεψε το 1964. Το 1975 διορίστηκε δήμαρχος Λάρνακας, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον θάνατό του στις 12.11.1984. Διετέλεσε επίσης για τρία χρόνια πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας.