Κολόννα Πομπήιος Pompeo Colonna

Συγγενής του Μάρκου Αντωνίου Κολόννα. Κατά την αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία για βοήθεια της Κύπρου που κινδύνευε άμεσα από την τουρκική επίθεση του 1570 (βλέπε αμέσως προηγούμενο λήμμα), ο Πομπήιος Κολόννα είχε πάρει μέρος. Ο Μάρκος Αντώνιος Κολόννα, ο οποίος είχε διοριστεί αρχηγός της ναυτικής δύναμης του πάπα Πίου Ε' που μετείχε στην εκστρατεία, διόρισε τον Πομπήιο Κολόννα ως υπαρχηγό του. Ο τελευταίος έφερε τον τίτλο του δούκα του Καζαρουόλο.